Hírek

KÖSZÖNTJÜK A FLEXIT EGYESÜLET HONLAPJÁN!


Évzárás: 2019-ben december 20. péntekig lesznek óráink.

A két ünnep között nem tartunk Flexit órákat!

2020-ban január 6-án kezdjük óráinkat

Boldog karácsonyt és mozgásban gazdag boldog új évet kívánunk!

„KiTARTÁS” 2020 Ösztöndíj Pályázat

A Flexit Szabadidősport Egyesület „KiTARTÁS” Ösztöndíj Pályázatot hirdet 2020-ra 12-18 éves kitartó diák tagjai számára. Az Egyesület egy olyan fiatal számára szeretné fél éven át (2020. január 1-től 2020. június 15-ig) térítésmentessé tenni a Flexit órákon való részvételt, aki az elmúlt év(ek) szorgalmas munkájával bizonyította elszántságát saját tartásjavítása ügyében.

Pályázati feltételek:

Pályázatot nyújthat be minden olyan diák, aki legalább egy éve a Flexit Szabadidősport Egyesület aktív tagja; tehát legkésőbb 2018. novemberében csatlakozott az Egyesülethez, és azóta kitartóan részt vesz a foglalkozásokon.

Azok a rendszeresen tornázó diákok pályázhatnak, akik 2002. január 1. és 2008. december 31. között születtek.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 28. 23:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 6. A pályázókat e-mailben értesítjük az eredményekről.

A pályázat bírálója: A Flexit Egyesület vezetősége

A pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményei:

A pályázatot környezetünk védelme- és a könnyebb elbírálhatóság érdekében maximum 2 A4-es oldal terjedelemben elektronikusan kell elküldeni (doc, docx vagy pdf formátumban) az egyesület hivatalos e-mail címére: a flexit.torna@gmail.com-ra.

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

 • A diák maximum 1200 karakter hosszú motivációs levele: „Miért fontos számomra a Flexit?” címmel.
 • A szülő maximum 1200 karakter hosszú motivációs levele:: „Miért fontos számomra, hogy gyermekem Flexit tornára jár?” címmel.

 

A pályázati lapon a motivációs leveleken túl a következő kérdésekre kell választ adni:

 • A diák neve
 • A diák születési dátuma (év/hónap/nap)
 • Lakóhelye
 • Mikor kezdett Flexit-re járni?
 • Hány testvére van a diáknak, akikkel egy háztartásban él?
 • Van-e olyan testvére a diáknak, aki szintén részesül állandó mozgásterápiában (gyógytorna, gyógytestnevelés, Flexit)?
 • Versenysport: igen/nem

Ha igen, akkor milyen eredményeket ért el a sportágában?

 • Ének/hangszer-tanulás: igen/nem

Ha igen, akkor hány éve tanulja, és milyen fellépései voltak az elmúlt egy évben?

 • Egyéb iskolán kívüli, vagy iskolai aktív és produktív szabadidős- és alkotóművészeti tevékenységek, és azok gyakorisága (pl.: színjátszó-kör, tánc, cserkészet, rajz stb.).

A pályázati támogatással való elszámolás:

A pályázati támogatással a nyertesnek 2020. június 20-ig kell elszámolnia az Egyesület felé.

Az elszámolás a pályázati időszakban (2020. január 1-től 2020. június 15-ig) teljesített Flexit alkalmak számának és dátumának pontos összeírásából áll. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a pályázat nyertese 10 alkalmas (térítésmentes) bérlet kártyákon pontosan bélyegzi a részvételei napjának dátumát. A bérlet kártyákat megőrzi, és a tanév végén az oktatónál leadja azokat.

Amennyiben a pályázaton nyertes tanuló nem tudja igazolni, hogy a pályázati időszakban részt vett legalább 15 Flexit foglalkozáson, úgy 2 db 10 alkalmas teljes árú bérlet árának megfizetésére köteles, melynek összege 40 000 Ft. Ebben az esetben ez az összeg az elbíráláskor második helyen végzett (várólistára került) tanulót illeti meg.

 

 

FOLYAMATOS CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGGEL VÁRJUK RÉGI- ÉS ÚJ TAGJAINKAT

GYERMEK-, NŐI-, ÉS FÉRFI CSOPORTJAINKBA